Naastebuur.nl

Inloggen of inschrijven

ZorgSamenBuurt Oost schenkt koffie in de huiskamer van Boxtel Oost.ZorgSamenBuurt Oost (ZSBO) is begin maart van start gegaan met iets nieuws.

Om de onderlinge contacten in de buurt te bevorderen organiseert ZorgSamenBuurt Oost al maandelijks in enkele straten een koffieochtend bij iemand thuis. Om meer wijkbewoners hierbij te betrekken is ZSBO in maart 2018 een maandelijkse koffie/thee-ochtend gestart met het organiseren van een extra maandelijkse koffie/thee ochtend in de Rots. Gezellig onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar een beetje beter leren kennen. Iedere eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen uit Oost welkom om aan te schuiven. De eerste koffieochtend heeft plaatsgevonden op 6 maart 2018. De koffie of thee kost 1 euro en het tweede kopje is gratis.

ZSBO geeft eerlijk toe dat er ook meer achter steekt. Op deze manier hopen we het gebied waar we hulp in bieden uit te breiden én door de grotere bekendheid ook meer mensen er bij te betrekken, zowel aan de vragende als aan de aanbiedende kant. Bovendien willen we benadrukken dat we, hoewel we als hulpdienst voor senioren zijn gestart in 2016, ook jongere mensen willen benaderen voor beide kanten van de hulpverlening.

Even voor de duidelijkheid: we zijn als groep verbonden aan Ouderen In Regie en staan voor de fysieke hulpverlening middels een telefoonlijn die wekelijks door iemand anders beheerd wordt. We zitten nadrukkelijk NIET op de plaats van de professionele hulpverlening, maar bieden via vrijwilligers diensten aan die liefst direct en altijd eenmalig zijn. Denk hierbij aan vervoer naar ziekenhuis of arts als familie of bekenden uitvallen, boodschappen doen bij ziekte, de tuin bijwerken als de reguliere ‘tuinder’ een keer niet kan, hulp bij plotselinge problemen op belastinggebied of gewoon een keer een gesprek over wat dan ook. In het kader van dit laatste is ook de koffie/thee-bijeenkomst in de Rots te plaatsen.

Wie meer wil weten over wat ZSBO is en doet: bekijk de volgende website eens: www.oudereninregie.nl en klik dan door via de werkgroepen en Stuurgroep Zorg en Onderlinge Dienstverlening naar ZorgSamenBuurtOost. Tel.nr.06 30 22 34 24.

De volgende ochtend is op 3 april in de Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat in Boxtel.


Deel dit bericht!