Naastebuur.nl

Inloggen of inschrijven

MuBo biedt podium aan amateurkunstenaarsMuseum Boxtel biedt van 15 december tot en met 3 maart een podium aan amateurkunstenaars. Om de creativiteit in Boxtel te tonen, krijgen lokale artiesten de kans hun kunstwerken in MuBo te exposeren. Het streven is een tentoonstelling samen te stellen met een zo groot mogelijke mix van verschillende kunstuitingen.

Alle vormen zijn welkom, zoals diverse schildertechnieken, beeldhouwkunst, keramiek, fotografie, digitale kunst, dichtkunst, tekenkunst, collagetechnieken, naaldkunst, patchwork en videokunst. Om zoveel mogelijk kunstenaars aan bod te laten komen, krijgt iedereen een bepaalde ruimte toegewezen om een aantal werken te exposeren. Afhankelijk van het aanbod is er plaats voor vijftien tot twintig exposanten. Het museum beschikt over expositiemiddelen als vitrines, sokkels, lichttafels en panelen.

Kunstenaars kunnen zich tot en met 6 november aanmelden via e-mailadres info@muboboxtel.nl onder vermelding vermelding van contactgegevens en bijvoeging van een of meerdere foto's van hun werken. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Een speciale commissie van het museum stelt vervolgens de expositie samen. De aangemelde exposanten worden na de sluitingstermijn persoonlijk benaderd voor het maken van nadere afspraken. Neem voor meer informatie contact op met coördinator wisselexposities Willem van Vossen via telefoonnummer 06-16 04 18 98.