Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Dorpsberaad Liempde

Dorpsberaad Liempde is voortgevloeid uit de Dorpsraad Liempde. Dit als het antwoord op de gemeentelijke herindeling en de behoefte aan behoud eigenheid van het authentieke karakter van het kerkdorp Liempde.

In een tijd van grote politieke veranderingen, met bezuinigingen, nieuwe taken voor de gemeenten en een mogelijk verdere gemeentelijke herindeling, is het behoud van de eigen identiteit en de leefbaarheid van Liempde, niet langer vanzelfsprekend. Een actieve inzet richting de politiek en een gezamenlijke inspanning van alle inwoners is nodig om de onvermijdbare veranderingen het hoofd te bieden.

Gelukkig zijn er in ons dorp de afgelopen jaren al diverse initiatieven opgezet, die er voor zorgen dat Liempde op de kaart blijft staan.

Wij denken echter dat er nog iets ontbreekt, wat kan helpen om de leefbaarheid in Liempde te behouden en te versterken. Een gezamenlijke, Liempdse inbreng zorgt voor meer duidelijkheid over de belangen en behoeften van onze gemeenschap en kan een belangrijke link vormen richting de lokale politiek.

Een aantal Liempdenaren, heeft elkaar gevonden in het Dorpsberaad Liempde met als doel:

'de identiteit en leefbaarheid van het dorp Liempde bewaken, ook voor de langere termijn'.

Dit gaan we doen door het inventariseren van behoeften en wensen die er leven binnen onze gemeenschap. In samenwerking met inwoners, verenigingen en lokale organisaties gaan we op zoek naar oplossingen, die zo mogelijk ook politiek gedragen worden.

Zo is recentelijk, op initiatief van het Dorpsberaad Liempde en in samenwerking met andere belanghebbende partijen,gewerkt aan het behoud van Uitleenpunt Liempde (bibliotheek), waardoor tot nu toe uitstel van sluiting is gerealiseerd.

 

Laatste berichten

Er zijn nog geen nieuwsberichten toegevoegd door deze groep.