Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Uitgelicht:

Onderzoek kindkwadrant

Pierre van den Oord
21 november 2016


Kindkwadrant is een aanpak methode om ins en outs die van invloed zijn op veiligheid rond, van en naar school te analyseren. Dit project is op initiatief van het wijkplatform Breukelen centrum opgestart. Het verkeersbureau DTV consultance doet momenteel onderzoek.  De kindkwadrant methode heeft vier invalshoeken om de veiligheid door te lichten. Hierbij spelen de opvoeders, de school, de weggebruikers en de wegenstructuur een rol. Zie ook;  http://www.verkeersnet.nl/718/kindkwadrant-moet-schoolomgeving-veiliger-maken/

Gisteren als buur van de Angelaschool meegedacht over het project 'kindkwadrant'. Het lokaal in de Angelaschool was vol bezet met zo'n 25 deelnemers (10 ouders en 15 buurtbewoners van Angela en st Petrus) Na een uitleg over de werking van het kindkwadrant en de analyseresultaten tot dusver werden de deelnemers gesplitst in twee groepen Angelaschool en een groep St Petrusschool. We bogen ons over de lijst van knelpunten. De knelpuntenlijst was een resultaat van een enquête onder ouders en kinderen en een schouwing door DTV. De meeste en grootste knelpunten bevinden zich in de directe omgeving van de school. En verder verwijderd van de school betreft het vooral kruispunten.

Dichtbij school, bijvoorbeeld Prins Bernhardstraat-Jan v. Brabantstraat is het een drukte van jewelste voor- en na schooltijden. Auto's parkeren midden op straat, fietsende en lopende kinderen zoeken hun weg  kriskras daar doorheen. Niet veilig, maar hoe los je dat op. Gedrag? Auto's niet bij de school?
Uiteraard ontbrak de Baroniestraat niet in het traject tussen Ursulapad en de Ons Doelstraat. Voor het oversteken is er een Zebra met middenberm voor de Angelaschool. Lopende kinderen steken over bij de Zebra. Maar lang niet altijd stoppen de automobilisten. Fietsende kinderen steken schuin over naar de doorsteek voor fysio Sluiters. Is dit gedrag of een onveilige wegstructuur?
Een ander groot knelpunt is de hoek bij het ijscafé in de promenade op de route naar de St Petrusschool.
Hier betreft het alleen lopende en fietsende kinderen met ouders. Hier speelt de drukte van kruisende voetgangers en fietsers een grote rol. Hoe kun je dat verbeteren?

In het achterhoofd speelde ook de toekomstige fietstunnel Tongerese overweg een rol. Bijvoorbeeld de kruising Tongeren-v. Hornstraat. Onduidelijke voorrang. Moeten we wachten op de fietstunnel of nu de voorrang verduidelijken?

In de analyse is ook de vervoerswijze van/naar school uitgewerkt. Gemiddeld over een week ging 1/3 te voet, 2/3 met de fiets en 1/3 werd met de auto gebracht en gehaald. Op een slechte dag werd 50%
met de auto. Dit komt redelijk overeen met het landelijk gemiddelde. We noemen dat een slechte dag.
Het is duidelijk dat de haal/breng auto de belangrijkste oorzaak is van de onveiligheid bij de schoolingang. De route van de haal/breng auto moet uit de schoolomgeving blijven.

Gaat het nu ook beter worden? Al meer dan 40 jaar worstelt de Angelaschool met de onveilige Baroniestraat. De vrachtwagens zijn sinds 1985 drastisch verminderd, Een zebra met middenberm zorgt sinds de rioleringswerkzaamheden voor een veiliger oversteekplek. Met 70.000 voertuigen per etmaal speelt nu de drukte een belangrijke rol bij het oversteken. Hoe gaan we dat aanpakken?

De avond vond ik zeker de moeite waard. Vooral door het gedegen onderzoek en de brede aanpak van gedrag naast de verkeersstructuur en de rol van de school en de gemeente.


Reacties

Pierre 22 juni 2017
In middels is het eindrapport op 19 juni 2017 aan wethouder Eric vd Broek en Herman van Wanrooij overhandigd. Zij geven binnenkort aan wat er haalbaar is.
Bekijk al het nieuws uit je buurt »