Naastebuur.nl

Inloggen of inschrijven

Deze site


In de buurt is enorm veel hulp, spullen, creativiteit en kennis aanwezig. Maar hoe benut je dit? Hoe verbind je bewoners en partijen met elkaar? Mijnbuurtje.nl traint buurtbewoners als buurtverbinder en geeft ze een online dorpsplein. Dit is een communicatieplatform waarop je alles ziet dat er in je buurt is: hulpvraag en aanbod maar ook alle buurtactiviteiten, verenigingen, nieuws, zorg- en welzijnsdiensten, spullen te koop, winkels, informatie van de overheid, gemeentenieuws en nog veel meer. Hiermee werken buurtverbinders aan een hechtere gemeenschap waarin online maar ook 'op straat' mensen in de buurt zich meer met elkaar verbinden en optimaal de al aanwezige bronnen in hun buurt gebruiken.

Naastebuur maakt gebruik van de mijnbuurtje aanpak. Meer weten? Kijk op www.mijnbuurtje.nl voor meer informatie.